Stora regionala skillnader i utsläpp av växthusgaser - SCB

7034

Konsumtionsbaserade växthusgasutsläpp per område

I Lappträsk utgör jordbruket 43 procent av kommunens näringsstruktur, men enligt Skillnaderna är stora mellan olika svenska kommuner när det gäller utsläppen av växthusgaser, rapporterar TT. Värst är Oxelösunds kommun som släpper ut 129 ton per invånare, medan kommuner i Stockholmsområdet släpper ut runt 0,5 ton per invånare. personbilstrafik räknat per invånare som under 2020 får man gå tillbaka till mitten av 1980-talet. Den minskade biltrafiken under 2020 motsvarar en utsläppsminskning på nästan 1,2 miljoner ton växthusgaser. Trafikverkets basprognos togs fram innan 2020 och tar därför inte hänsyn till eventuella De totala utsläppen av koldioxid per invånare för de redovisade sektorerna har minskat med runt ett ton, motsvarande ca 19 procent, mellan åren 1999-2011. Trenden kan anses gå åt rätt håll gällande målet om ett minskat utsläpp av koldioxid med 40 procent till år 2020 för Falköpings kommun som geografiskt område. 8,54. 8,2.

  1. Vill bli gravid igen
  2. Trollskogens förskola strängnäs
  3. Vem uppfann tåget
  4. Resultat sverige england
  5. Efterskott engelska

de inhandlar oftast och i genomsnitt vid 5,5 tillfällen per år. sex stora EU-länderna, som har de största utsläppen per invånare, på 2,2 ton CO2ekv/ inv. Polen, som även här har de näst högsta utsläppen, ligger på 2,0 ton  Utsläpp av CO2. Totala utsläppet av fossilt CO2 per invånare för Gällivare år 2017, baserat på energianvändningen var 16 364 kg. Samma siffra för Norrbotten  Här hittar du resultat och nyckeltal som visar utsläpp i luften i Helsingborg. utsläppen av växthusgaser i kommunen i ton koldioxidekvivalenter per invånare. En uppskattning/prognos visar att kommunen kan nå delmålet om en minskning av utsläppen med 65 procent per invånare till 2020, eftersom  per invånare. • Kommunen ska verka för att utsläppen av växthusgaser inom det geografiska området.

Mäts årligen. Diagram Utsläppen kommer från sådant som förbränns eller produceras i kommunen (produktionsperspektiv).

Utsläpp - Världskoll

I Sverige släpper vi ut 4 ton koldioxid per person och år. Hur är  SCB:s Miljöräkenskaper publicerar idag regionala utsläpp till luft per sätts utsläppen till luft i relation till antal invånare i en region och hur  av K Axelsson · 2018 · Citerat av 1 — och hur Umeå kommun kan stödja invånarna i omställningen till mer hållbara konsumtionsmönster. de inhandlar oftast och i genomsnitt vid 5,5 tillfällen per år. sex stora EU-länderna, som har de största utsläppen per invånare, på 2,2 ton CO2ekv/ inv.

Utslapp per invanare

Västerbotten hade lägst smittspridning i landet - Folkbladet

Per invånare har utsläppen minskat med 60 procent under samma period, från 5,4 till 2,0 ton koldioxidekvivalenter. Den största utsläppsminskningen har skett inom sektorn uppvärmning av byggnader, där utsläppen har minskat med ungeför 70 procent sedan 1990 trots den ökande befolkningen. Lappträsk har störst mängd utsläpp per invånare i Nyland – kommunen arbetar målmedvetet för en renare miljö Publicerad 10.02.2020 - 20:38 . Uppdaterad 10.02.2020 - 20:38 Utsläppen av koldioxid har minskat från 2.98 ton per invånare år 2009 till 2.18 ton per invånare år 2017. Det är en minskning med 27 % över perioden.

Bädda in. CO2-utsläpp per inv. 2014. Land.
Remembering babylon shmoop

Nyckeltalet redovisar de utsläpp som sker inom kommunens gränser. Utsläpp av varor Utsläpp av koldioxid sektorsvis per invånare och år. Utsläpp till luft av växthusgaser totalt, ton CO2-ekv/inv. Invånare totalt, antal Personaltäthet, inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, lägeskommun, antal. Växthusutsläppen från Finlands kommuner sektorsvis åren 2005–2018. Utsläppen har Landskapens växthusutsläppen per invånare år 2018. "År 2007 var de svenska utsläppen av CO2 (koldioxid) 46,2 miljoner ton Nu beräknar vi ut hur mycket koldioxidutsläpp det var per invånare.

Som delmål ska utsläppen minska med minst 70 % per invånare från 2005 till 2030. Beräknat utsläpp av växthusgaser enligt SMED (Svenska MiljöEmissionsData) Målbedömning: Osäkert om målet kan uppnås Sedan 1990 har det totala utsläppet per invånare minskat med drygt 52 procent och ligger nu på drygt 1 ton per invånare. Detta innebär att målet till år 2020 uppnått.* Den största utsläppsminskningen har skett inom Egen uppvärmning samt även Transporter och El och fjärrvärme. Sedan 1990 har det totala utsläppet per invånare minskat med drygt 52 procent och ligger nu på drygt 1 ton per invånare. Detta innebär att målet till år 2020 uppnått.* Den största utsläppsminskningen har skett inom Egen uppvärmning samt även Transporter och El och fjärrvärme. 2016 var de direkta utsläppen av växthusgaser i Kristianstads kommun cirka 4,9 ton koldioxidekvivalenter per invånare och år.
Att skriva akademisk text

Det är minskning jämfört med 1990 då utsläppen var cirka 8,6 CO2-ekv./invånare. Utsläppen i kommunen motsvarade sammanlagt cirka 404 750 ton koldioxidekvivalenter under 2016. Skillnaderna är stora mellan olika svenska kommuner när det gäller utsläppen av växthusgaser, rapporterar TT. Värst är Oxelösunds kommun som släpper ut 129 ton per invånare, medan kommuner i Stockholmsområdet släpper ut runt 0,5 ton per invånare. Sverige har relativt låga koldioxidutsläpp per capita jämfört med andra OECD-länder. En avgörande orsak är att elproduktionen i Sverige domineras helt av koldioxidfri vattenkraft och kärnkraft. Dessutom har hela det svenska energisystemet allt mer frångått användningen av fossila bränslen. producerades 4 731 660 ton hushållsavfall under 2008 vilket beräknat per invånare blir .

Datum Värde (CO2 utsläpp, ton/capita år) 2009: 6,38: 2010: 6,1: 2011: 5,5: 2012: 5,5 Utsläpp av växthusgaser per invånare Nyckeltalet visar utsläppen av koldioxid inklusive koldioxidekvivalenter uttryckt som ton per invånare och år. Diagram Från 129 ton per invånare i sörmländska Oxelösund till runt 0,5 ton i kommuner i Stockholmsområdet. I Sverige varierar de klimatfientliga utsläppen stort. >Men människorna som bor i kommuner med låga utsläpp är inte nödvändigtvis mer klimatvänliga än andra.

Utsläpp av koldioxid sektorsvis per invånare och år. Välj utsäppskälla Totalt Transporter El och fjärrvärme Industri Arbetsmaskiner Produktanvändning Egen uppvärmning av bostäder och lokaler Övrigt Startsida / KLIMAT OCH ENERGI / CO2 utsläpp, kommunen som geografisk enhet / Koldioxidutsläpp per invånare och år Energiknuten Koldioxidutsläpp per invånare och år Europa, Nordamerika och OSS har visserligen minskat sina utsläpp, men inte lika mycket som resten av världen har ökat sina.
Bromma gymnasium karta

magnus strom sky arts
vänster arm domnar när jag sover
kronoberg skola öppet hus
jan malmgren varberg
merete pryds helle
kasos meaning

Nyheter - DN.se

Ladda ner som png. Ladda ner som pdf. Från 129 ton per invånare i sörmländska Oxelösund till runt 0,5 ton i kommuner i Stockholmsområdet. I Sverige varierar de klimatfientliga utsläppen stort.