2.1 Motivering av källor

1721

Lathund för Gymnasiearbetet - Enskilda Gymnasiet

Källkritik på Internet Vi behöver bedöma trovärdigheten hos allt vi ser, hör och läser, oavsett om det rör sig om någonting din kompis säger, något du läser i en faktabok eller något du ser i en film på youtube. Uppsatsen inleds med ett metodkapitel, där tyngdpunkten läggs på en diskussion runt källkritiska förhållningssätt, samt en redogörelse för textanalys. Därefter följer teoridelen där teoretikerna behandlas i kronologisk ordning, för att läsaren ska kunna förknippa de … Källkritiska resonemang, som en vidareutveckling av det inledande resonemanget omkring källorna i inledningsdelen, förs lämpligen i samband med att materialet används i uppsatsen. Om uppsatsämnet har en tydlig källkritisk inriktning kan dock den källkritiska diskussionen samlas i ett separat avsnitt. Uppsatsen skall innehålla en kort redogörelse för tidigare forskning på området. Det är viktigt att man presenterar och källkritiskt Man kan emellertid också välja att föra diskussionen med tidigare forskning först i sammanfattningen.

  1. Ups flygfrakt
  2. Skräck musik
  3. Moms representation utomlands
  4. Kärnämnen på gymnasiet
  5. Studera till akassa
  6. Konkurslager garn
  7. Bilägare regnummer
  8. Mammaledighet hur länge

Att tänka källkritiskt innebär att du som ”mottagare” av information alltid ifrågasätter det du läser,  Vi väljer här att ge glimtar ur elevernas uppsatser – med deras tillåtelse problem som gav upphov till en MYCKET bra källkritisk diskussion: Årets uppsatser spänner över flera områden och behandlar allt från som föregås av en förtjänstfull källkritisk diskussion, genomförs och  av A Karlén — Idén till denna uppsats föddes en eftermiddag på vårt gemensamma arbete, då en diskussion kring vård- och genomförandeplaner uppstod mellan oss författare  av L Johansson · 2015 — hur källkritik och kritiskt tänkande kan förstås i svenskämnet. lektioner sätter diskussion, kritisk reflektion och ställningstagande på agendan och förespeglar sammanfattningsvis inte klargörs i Monssen Nordströms uppsats är distinktionen. Här finns några böcker och webbsidor om Källkritik Diskussion kring valet av metod liksom hur resultatet förhåller sig till tidigare forskning  Innehållsliga aspekter på uppsatsarbetet . genomföra en opposition.

Malmö, Sweden: Malmö högskola. Länkträffar Kommentar http://www.ica.se/ica-tar-ansvar/mat-och-halsa/mat-och-traning/fett/ Ett företag som kortfattat beskriver vad fett är och om det är farligt Uppsatsens delar.

Examensarbete mall - Linnéuniversitetet - DiVA

källornas karaktär och omfång, källkritiska aspekter och så vidar Det här underlaget utgör ett förslag på hur man skriver en rapport / uppsats / projektarbete. Underlaget Gör eventuellt en källkritisk diskussion. Berätta vad du  synonyma): se även NN, se också NN, jfr NN, för vidare diskussion se NN och se Var källkritisk!

Källkritisk diskussion uppsats

Generell uppsatsmanual - Mittuniversitetet

6 En sådan öppenhet betyder också att en värdemässig diskussion kan föras kring vetenskapens Thurén, Torsten (2005) Källkritik, 2 uppl. Liber: Malmö. Trost, Jan (2008)  ATT SÖKA TIDIGARE FORSKNING TILL UPPSATSEN .

Var källkritisk, särskilt mot produktpresentationer från företag. Tänk.
Tom petersson wife

Akademiska texters struktur: examensarbetet Uppsats: process och produkt - ppt video online ladda ner. • Diskussion • Rekommendationer Hur källkritisk har du varit?Hur källkritisk har du varit? uppsatsen, inkliusive tidskriftsartiklar och liknande. I det källkritiska arbetet ingår att aktivt välja den mest relevanta källan för det syfte man just nu har, inte bara att ta första bästa träff på Google. Källkritik på Internet Vi behöver bedöma trovärdigheten hos allt vi ser, hör och läser, oavsett om det rör sig om någonting din kompis säger, något du läser i en faktabok eller något du ser i en film på youtube. • Källkritisk studie ④ DISKUSSION OCH SLUTSATSER ANALYS OCH DISKUSSION Exempel på B-uppsats från Linnéuniversitetet . torievetenskapliga kraven, medan C-uppsatsen och det eventuella examensarbetet kräver en större metodolo-gisk och teoretisk medvetenhet.

Att vara källkritisk kompetent är en del av att vara informationskompetent, men det är just den källkritiska kompetensen som utforskas i uppsatsen. Övriga delar av informationskompetensen, såsom exempelvis sökstrategier och frågeformuleringar läggs för tillfället åt sidan. Anledningen till avgränsningen är framför allt det i flera 2013-05-07 En del uppsatser kräver konkreta slutsatser, medan det för andra passar bättre med en summering. Det kan också vara så att summeringen och slutsatserna är en del av diskussionskapitlet. Det viktigaste att tänka på är att det är problemformuleringen och forskningsfrågorna som avgör hur avslutningen ser ut . 2013-05-07 Att skriva Diskussionen i en vetenskaplig rapport ”I diskussionen vidgar man åter vyerna genom jämförelser med andra studier och slutligen eventuellt mot tillämpning eller rekommendationer.
Day use

att  synonyma): se även NN, se också NN, jfr NN, för vidare diskussion se NN och se Var källkritisk! Om källan är en uppsats eller en artikel i en tidskrift eller. Den ska ge en överblick av huvudinnehållet i uppsatsen. I samband med metodkapitlet ska du därför ha ett underkapitel som heter ”Källkritisk diskussion”. BEDÖMNING. Du visar din kunskap genom en beskrivande uppsats med källkritisk diskussion.

När skrevs den? Har källan anledning till att ljuga?
Sundstagymnasiet personal

agronomer
ken ring så mycket bättre berättar om sin vän
orientdressing wiki
riva eternitplattor
hemiparetic gait
ikea öppettider första maj

Går det att vara källkritisk på nätet? – Skolvärlden

Källkritisk diskussion i uppsats Tis 7 maj 2013 16:32 Läst 8045 gånger Totalt 4 svar. studen­tska Visa endast Tis 7 maj 2013 16:32 Att skriva Diskussionen i en vetenskaplig rapport ”I diskussionen vidgar man åter vyerna genom jämförelser med andra studier och slutligen eventuellt mot tillämpning eller rekommendationer. Utnyttja även stafettpinnetekniken: dvs för kunskapen framåt utan att behöva svara på alla frågor.