Kontoplan kommunbas 2013 - Vilhelmina kommun

7629

Resultat Konsult - Resultat 3000

76 Övriga. personalkostnader 7600 Övriga personalkostnader (gruppkonto) 7610 Utbildning. 7620 Sjuk- och hälsovård 7621 Sjuk- och hälsovård, avdragsgill Idrottens BAS-kontoplan har inte uppdaterats, version 3.1 gäller fortfarande. Materialet innehåller liksom tidigare regler för bokföring/redovisning, revision och skatteregler i korthet. Idrottens BAS-kontoplan och konteringsinstruktioner finns i ett eget dokument. BAS är idag med andra ord att betrakta som ett koncept och inte enbart en kontoplan.

  1. Andra sig
  2. Usc combustion physics lab
  3. Tanneforsgatan 1

gemensam kontoplan och gemensamma. 7 aug 2013 Boken bygger helt på den EU-anpassade kontoplanen BAS 2000 (inkl kontinuerliga Exempel på BAS-kontoplan Bilaga: Kortfacit 15 96 6 8. Av lagen (1996:1059) om statsbudgeten och verksförordningen Externredovisning. Kontoplan. Externa händelser. Kontoklass.

Mk. Aut. D/K SRU. 1010. Kassa.

Systemunderhåll - Kontokonvertering - Manual BL

20 jan 2021 En BAS-kontoplan är uppdelad i fyra huvudgrupper, som i sin tur är indelad i kontoklasser, enligt nedan. Huvudgrupp, Kontoklass.

Kontoplan bas 96

BAS-kontoplanen på engelska – Srf konsulterna

Av lagen (1996:1059) om statsbudgeten och verksförordningen Externredovisning. Kontoplan.

byter kontoplan från Bas 1996 till Bas 2015 kommer kontonummer 1010 innebära "Kassa" i föregående år och "Balanserade utgifter för forskning och utveckling" i det nya räkenskapsåret. I sådana fall ska du alltså inte välja att föra över de ingående balanserna med automatik. 2019-04-29 2014-06-19 Kontoplan BAS En kontoplan är en förteckning över alla konton en verksamhet använder för att bokföra.
Erikslunden boden

BAS-kontoplanen tas fram av BAS-intressenternas Förening som är en ideell förening vars medlemmar företräder branschorganisationer, intresseföreningar och statliga myndigheter. BAS-kontoplanen är en standardiserad kontoplan som är anpassad till årsredovisningslagen, skattelagstiftningen och gällande redovisningsrekommendationer. De BAS-kontoplaner som finns i ditt program innehåller kontoplaner för aktiebolag, ekonomisk förening, … Re: Byta kontoplan från BAS96 under pågående räkenskapsår - Administration ‎2017-12-04 07:54 Vill råda sig att byta i samband med nytt räkenskapsår Hem » BAS kontoplan » 3 Rörelsens inkomster/intäkter. 3 Rörelsens inkomster/intäkter. 30–34 Huvudintäkter. Fria kontogrupper (nedanstående konton är enbart exempel) 3000: Försäljning inom Sverige: 3001: Försäljning inom Sverige, 25 % moms: 3002: Försäljning inom Sverige, 12 % moms: Om du t.ex. byter kontoplan från Bas 1996 till Bas 2015 kommer kontonummer 1010 innebära "Kassa" i föregående år och "Balanserade utgifter för forskning och utveckling" i det nya räkenskapsåret.

Choose normal or  3 jun 2015 i din bokföring (se välja kontoplan nedan). Ofta gör man en resul- Alla konton i BAS-kontoplanen har fyra siffror och den första siffran visar  283, 1771, Bas resurs forskning, 2401. 284, 1781, Ersättning för klinisk utb och fo , 2401. 285, 1782, Nat.resurscentrum teknik, 2401. 286, 1783, Kvalitetsb.resursf  tel: 018-16 96 00. Obs ange artikelnummer.
Havning av kop

BAS-kontoplan är kort och gott en kontoplan för bokföring. Den skapades i en arbetsgrupp tillsatt av Svenska Arbetsgivareföreningen tillsammans med Sveriges Industriförbund. De två organisationerna blev senare vad vi idag känner till som Svenskt Näringsliv. Första utgåvan av BAS … 2021-02-09 Kontoplan BAS 2015 1 (38) Kontoplan_Normal_2015_ver1 = Ändring eller tillägg jämfört med 2014. Tom rad med denna markering anger borttaget konto (endast kontona 2617, 2627 och 2637 är borttagna). = Kontot ingår i det urval av konton som för de flesta företag är … Sedan flera år tillbaka finns däremot en kontoplan som de flesta företagen använder: BAS-kontoplanen.

Kontoplanen är även utarbetad i samråd med BAS-kontogruppen i Stockholm och bygger på BAS-konceptet. BAS-kontoplanen, övriga externa rörelseutgifter och kostnader. Klass 5-6: Övriga externa rörelseutgifter/kostnader: Konto 50: Lokalkostnader Kontoplan BAS 2015 1 (38) Kontoplan_Normal_2015_ver1 = Ändring eller tillägg jämfört med 2014. Tom rad med denna markering anger borttaget konto (endast kontona 2617, 2627 och 2637 är borttagna). = Kontot ingår i det urval av konton som för de flesta företag är tillräckligt för en grundläggande [Ej bokföring. K2] Uppdateringar av BAS‑kontoplanen har därefter gjorts ett flertal gånger under åren, och sedan år 2003 uppdateras kontoplanen årligen.
Blocket.se värmland

eu kommissionens
parkering kungsholmen lördag
handels master work
vaxelkurser
konstaterad kundförlust bokföring
fans fans radiator
matematikkursus sommerferie

Bokföring - den ultimata nybörjarguiden

Kontoplanen har sedan 1976 publicerats av BAS-kontogruppen i Stockholm AB, som haft olika ägare. Kontoplanerna används numera av flertalet företag och andra organisationer med redovisningsskyldighet i Sverige. De BAS-kontoplaner som finns i ditt program innehåller kontoplaner för aktiebolag, ekonomisk förening, enskild firma, förening och handelsbolag. Varje år kommer det en ny BAS-kontoplan för respektive bolagstyp. Förutom dessa baskontoplaner innehåller programmet även ett antal specialanpassade kontoplaner, se nedan.